Tuesday, May 10, 2011

唔好唔記得笑呀!

I saw a cute photo of 林峯 in news today...


汪明荃(阿姐)拍《荃加福祿壽探案》,在電視城遇上拍《回到三國》的林峯,兩人搞笑地用手指篤面擺出可愛表情,阿姐將照片放上微博說:「不論時裝古裝,唔好唔記得笑呀!」

Source:
Yahoo News

No comments: